• +371 22330877
  • bio@persc.lv
  • Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Sūdzību un apelāciju izskatīšanas kārtība

Sūdzību izskatīšana saistībā ar bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāciju

Norises shēma un atbildības sadalījums

Norises soļiAtbildībaDokumenti
Saņemtās sūdzības reģistrācija Sekretāre, BL vadītājs SC saņemto dok. reģistrācijas žurnāls Neatbilstību, problēmu un ierosinājumu reģistrācijas žurnāls  
     
Ar sūdzību iepazīstina kvalitātes vadītāju, valdes locekli BL vadītājs Valdes locekļa rezolūcija
     
Divu darba dienu laikā sagatavo priekšlikumus un pieņem lēmumu par turpmāko rīcībuBL vadītājs Galvenais eksperts Lēmums
     
Lēmums par sūdzības noraidīšanu, atbilde tiek sagatavota un nekavējoties nosūtīta sūdzības iesniedzējamGalvenais eksperts Vēstule (tiek reģistrēta Neatbilstību, problēmu un ierosinājumu reģistrācijas žurnālā un SC nosūtāmo dok. reģistrācijas žurnālā)
     
Lēmums veikt izmeklēšanu BL vadītājs  Galvenais eksperts Rīkojums
    
Izmeklēšanas veikšana* Galvenais eksperts Vecākais eksperts Ziņojums
Lēmuma pieņemšana un nosūtīšana sūdzības iesniedzējam BL vadītājs Galvenais eksperts, sekretāre Vēstule (tiek reģistrēta Neatbilstību, problēmu un ierosinājumu reģistrācijas žurnālā un SC nosūtāmo dok. reģistrācijas žurnālā)
    
Ja lēmums sūdzības iesniedzēju neapmierina    
lēmuma apstrīdēšana 30 dienu laikā SIA „Sertifikācijas centrs” valdē