• +371 22330877
  • bio@persc.lv
  • Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

KVALITĀTES POLITIKA

Mūsu politika mērķē bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu ražoto produkciju, lai nodrošinātu atbilstību ES Regulās noteiktajām bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas prasībām.

Mēs cenšamies apmierināt klientu vēlmes, un augstākā vadība apliecina:

  • Pilnīgu informācijas pieejamību klientiem par sertifikācijas sistēmu.
  • Sertifikācijas procedūru sniegšanu visiem pieteikumu iesniedzējiem bez diskriminācijas.

  • Iesaistītā personāla informētību par nodaļas kvalitātes politiku un mērķiem, piedaloties tās ieviešanā un uzlabošanā.

  • Nepārtrauktu personāla kvalifikācijas paaugstināšanu, lai nodrošinātu labas darba prasmes un kompetenci.

  • Skaidru darbinieku pienākumu noteikšanu, lai novērstu pienākumu pārklāšanos.

 

Mūsu politika atbalsta klienta brīvprātīgumu, nodaļas un personāla neatkarību, personāla kompetenci, kā arī nodaļas un personāla objektivitātes principus.

 

Augstākā vadība apstiprina politikas paziņojumu, kas ir publiski pieejams dokumentā. Politikas pārskats tiek veikts vismaz reizi gadā, un kvalitātes mērķi tiek izstrādāti, ņemot vērā šo politiku.

 

BL nodaļas politika balstās uz diviem galvenajiem mērķiem:

 

  1. Nodrošināt ražotājiem, tirgotājiem un patērētājiem produkciju, kas atbilst starptautiskajiem standartiem, izmantojot savu sertifikācijas sistēmu un kvalitātes vadību.
  2. Attīstīt ekonomiski pieejamu nacionālo sertifikācijas sistēmu, nodrošinot nepārtrauktību un neatkarību, kā arī pietiekamus ieņēmumus.

Lai īstenotu kvalitātes politiku, mēs esam izveidojuši kvalitātes sistēmu, ietverot kvalitātes rokasgrāmatu un pielikumus. Kvalitāti vadām ar nepārtrauktu procedūru un dokumentācijas pārskatīšanu, uzlabošanu, kvalitātes nodrošināšanas risinājumu meklēšanu, lai novērstu problēmas.