• +371 22330877
  • bio@persc.lv
  • Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Par mums

SIA Sertifikācijas centrs, dibināts 2012. gadā, sniedz uzņēmumiem dažāda veida kvalitatīvu sertifikācijas pakalpojumus.


Mūsu uzņēmums specializējas sertifikācijā vairākās jomās, tostarp:

– Metinātāju sertifikācija nereglamentētā sfērā saskaņā ar ISO 9606.
– Metinātāju sertifikācija reglamentētā sfērā saskaņā ar EN 287.
– Metināšanas procesu sertifikācija saskaņā ar EN 15614; ISO 17660-1; ISO 15613; ISO 14555.
– Metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju kvalifikācijas pārbaude metālisku materiālu mehanizētai un automatizētai metināšanai ISO 14732.
– Metināšanas ražotnes sertifikācija saskaņā ar ISO 3834.
– CE marķējums metāla konstrukcijām saskaņā ar LVS EN 1090-2:2018.
– CE marķējums brīvi stāvoši dūmeņi saskaņā ar EN 13084.
– Kompetento darba aizsardzības speciālistu sertifikācija.
– Ģeodēzijas speciālistu sertifikācija.
– Zemes ierīkotāju speciālistu sertifikācija.
– Zemes kadastrālās uzmērīšanas speciālistu sertifikācija.
– Elektrodrošības grupu piešķiršana.
– Kvalitātes vadības, pārvaldības sistēmu sertifikācija, ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.
– Trešās puses auditu veikšana metālapstrādes uzņēmumos ar kvalificētiem ekspertiem.


Kopš 2013. gada SIA Sertifikācijas centrs ir Labklājības ministrijas paziņotā kompetentā institūcija darba aizsardzībā, piedāvājot pilnu spektru darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumus.


SIA Sertifikācijas centrs ir akreditēts Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā LATAK atbilstošajās jomās un ir Eiropas Komisijas paziņota (notificēta) institūcija sekojošās sfērās:

– Spiedieniekārtas direktīva PED 2014/68/ES.
– Regula 305/2011 par būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumiem.

Mūsu notificētās institūcijas numurs ir 2518, kas nozīmē, ka mūsu sertifikāti ir atzīti visās Eiropas Savienības valstīs.


SIA Sertifikācijas centrs ir izvēlējies par partneriem vairāk nekā 700 Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas uzņēmumus un organizācijas.

Mūsu uzņēmums nodarbina kompetentus speciālistus visās mūsu sertifikācijas un darba aizsardzības jomās, kas ļauj mums sniegt pilnīgas konsultācijas šajās jomās un nodrošināt pakalpojumus atbilstoši Eiropas kvalitātes prasībām.