• +371 22330877
 • bio@persc.lv
 • Pļavas iela 3A, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Bioloģiskās lauksaimniecības sertificēšana ir process, kas apliecina, ka lauksaimniecības produkti ir audzēti vai ražoti atbilstoši bioloģiskajiem standartiem. 

 

Kam tas ir nepieciešams?

  1. Pircējiem un patērētājiem: Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts nodrošina patērētājiem uzticamu informāciju par to, ka produkts ir audzēts vai ražots, ievērojot bioloģiskās lauksaimniecības principus. Tas palīdz patērētājiem veikt informētus un ilgtspējīgus pirkumus, kas atbilst viņu veselības un vides prasībām.

  2. Lauksaimniekiem: Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija atvieglo piekļuvi tirgum, kurā pieprasījums pēc bioloģiskajiem produktiem ir pieaugošs. Tas var palīdzēt palielināt ražotāju ienākumus un veicināt ilgtspējīgu lauksaimniecības praksi.

  3. Vides aizsardzībai un bioloģiskajai daudzveidībai: Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija veicina augsnes, ūdens un gaisa kvalitāti, kā arī bioloģisko daudzveidību. Tas samazina piesārņojumu un vides degradāciju, veicinot ilgtspējīgu resursu izmantošanu.

 

Ko tas dod?

  1. Uzticamību un pārredzamību: Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts apliecina, ka produkts atbilst stingriem bioloģiskajiem standartiem. Tas veicina uzticību starp ražotājiem un patērētājiem, nodrošinot pārredzamu informāciju par produkta izcelsmi un kvalitāti.

  2. Augstāku veselības un drošības standartu ievērošanu: Bioloģiskie produkti ir audzēti vai ražoti, izmantojot dabiskas metodes un minimālu vai nekādu ķīmisko vielu izmantošanu. Tas samazina potenciālo risku saskarē ar kaitīgām vielām un palīdz saglabāt augstus produktu veselības un drošības standartus.

  3. Saimniecisko labklājību: Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija veicina godīgas darba prakses un taisnīgu atlīdzību lauksaimniekiem un darba ņēmējiem. Tas veicina ilgtspējīgu un humānu lauksaimniecības sistēmu.

 

Kā notiek sertificēšana?

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas process ietver audzētāju vai ražotāju pieteikšanos sertifikācijai kontroles institūcijai, kura veic rūpīgu pārbaudi un uzraudzību. Šī pārbaude ietver lauku pārbaudi, kurus audzētājs vai ražotājs izmanto, kā arī ražošanas procesu un produktu glabāšanu un marķēšanu. Kontroles institūcija veic regulāras pārbaudes, lai nodrošinātu, ka bioloģiskie standarti tiek ievēroti.

Bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācija ir būtisks instruments, kas veicina ilgtspējīgu un veselīgu pārtikas ražošanas sistēmu attīstību, nodrošinot gan patērētājiem, gan vidi, gan lauksaimniekiem.